PF 2024

Přejeme krásné Vánoce a jen to nejlepší do roku 2024

Vážení členové, vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti ISP Alliance a.s. poděkoval za Vaši přízeň a spolupráci v roce 2023 a popřál radostné svátky plné klidu a pohody.

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Těšíme se na další spolupráci v roce 2024.

Ing. Jan Kropáček předseda představenstva ISP Alliance a.s.